2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 maja 2022
77. rocznica rozbicia Obozu NKWD w Rembertowie
20.05.2021. Warszawa – Rembertów. Pod Pomnikiem Więźniów Obozu NKWD w Rembertowie odbyły się uroczystości rocznicowe.

W przededniu 77. rocznicy  ataku żołnierzy podziemia niepodległościowego  na Obóz NKWD nr 10 w Rembertowie, pod Pomnikiem Więźniów Obozu NKWD odbyła się okolicznościowa uroczystość . Wzięły w niej udział  delegacje:  władz samorządowych, Wojska Polskiego, kombatantów oraz społeczności szkolnej rembertowskich szkół. W trakcie wydarzenia  odegrany został Hymn Państwowy, wygłoszone okolicznościowe przemówienie władz samorządowych Dzielnicy Rembertów m. st.  Warszawy oraz złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Szczególny charakter uroczystości podkreślał udział w niej wydzielonego pododdziału Pułku Reprezentacyjnego WP. 

W nocy z 20 na 21 maja 1945 r. 44 osobowy oddział podziemia niepodległościowego składający się z żołnierzy AK i Szarych Szeregów pod dowództwem por. Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” dokonał spektakularnej akcji rozbicia Obozu NKWD nr 10 w Rembertowie. Akcja miała na celu  udaremnienie  planowaną wywózkę około 2 tys. więźniów obozu, w głąb ZSRR, zaplanowaną na dzień 25 maja 1945 roku. W obozie przetrzymywani byli żołnierze i oficerowie AK, NSZ, NOW, NZW i BCh. Wśród nich znaczną część stanowili uczestnicy Powstania Warszawskiego i operacji „Burza”. Oprócz żołnierzy więźniami obozu byli członkowie struktur Polskiego Państwa Podziemnego, członkowie Stronnictwa Narodowego czy Stronnictwa Pracy. Wśród więźniów znalazło się kilku posłów na Sejm II RP oraz przedstawiciele przedwojennych władz  państwowych, dyplomacji czy sądownictwa.

W trakcie akcji rozbicia obozu udało się uwolnić około 550 więźniów. Atakujący oddział nie poniósł strat śmiertelnych, sam zabijając kilkunastu enkawudzistów. Z pośród uciekinierów Sowieci przy wsparciu polskich komunistów schwytali około 200 osób z których większość została niezwykle bestialsko pobita, na skutek czego niektórzy skatowani więźniowie zmarli. Ponadto kilkudziesięciu więźniów zostało zastrzelonych po schwytaniu. Po rozbiciu obozu Sowieci zaniechali próby wywózki więźniów z Rembertowa na Syberię. Złagodzili reżim obozowy, usuwając jego dowództwo a po kilku tygodniach więźniów z Rembertowa przewieziono następnie do Specłagru NKWD nr 2 w Poznaniu, skąd po miesiącu trafili  do więzień w Rawiczu i  Wronkach. Większość z nich została zwolniona do końca 1945 roku. Obóz w Rembertowie przestał formalnie działać latem 1945 roku.

Dla upamiętnienia i podkreślenia szczególnej wagi tej  brawurowej akcji zakończona sukcesem, stanowiącej  przykład bohaterstwa, męstwa oraz solidarności polskiego żołnierza, 2. Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” obchodzi corocznie dzień rozbicia obozu jako swoje święto.

generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane