2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 maja 2020
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa
29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest polskim świętem obchodzonym od 29 maja 2012 r. a ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku. Natomiast Międzynarodowy Dzień  Uczestników Misji Pokojowych ONZ ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją  57/129, w dniu 11 grudnia 2002 roku.

Obydwa Święta są formą oddania hołdu i podkreślenia naszego szacunku wobec wszystkich  tych, którzy swoją służbą,  ofiarnością i poświęceniem przyczynili się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Szczególne miejsce w naszej pamięci zachowujemy dla tych,  którzy dla realizacji szczytnych ideałów oddali swoje życie. Rzeczpospolita Polska i Wojsko Polskie  niezwykle aktywnie angażują się w działania podejmowane przez wspólnotę międzynarodową na rzecz pokoju i stabilizacji na świecie. W działaniach poza granicami państwa oraz misjach pokojowych ONZ więzło udział  kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej, z których kilkudziesięciu oddało swoje życie.

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane