2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 czerwca 2021
Święto 2. Regionalnej Bazy Logistycznej
25.06. 2021. Warszawa. 2. Regionalna Baza Logistyczna obchodzi jubileusz dziesięciolecia swojego istnienia.

Jubileusz   istnienia 2. Regionalnej Bazy Logistycznej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” spowodował, że tegoroczne święto jednostki nabrało szczególnego wymiaru. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pododdziału honorowego z pocztem sztandarowym do podniesienia flagi. Po przyjęciu meldunku przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Komendanta 2. RBLog od dowódcy uroczystości podniesiona została flaga państwowa na maszt i odegrany Hymn RP. Następnie Komendant 2. RBLog płk Mieczysław Spychalski powitał zebranych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym nawiązał do najistotniejszych wydarzeń jakie stały się udziałem jednostki na przestrzeni kolejnych lat. W ciągu dekady bowiem oprócz realizacji bieżących zadań, społeczność jednostki poczyniła kroki na rzecz podkreślenia swoich tradycji i wzmocnienia poczucia tożsamości, wnioskując do Ministra Obrony Narodowej o ustanowienie patrona jednostki, święta jednostki oraz proporczyka. Komendant zwrócił uwagę na nowe wyzwania  jakie stoją przed kadrą oraz pracownikami RON 2. RBLog. Kończąc swoje przemówienie podziękował kadrze i pracownikom jednostki za zaangażowanie oraz profesjonalizm w działaniu, które przyczyniają się do rozsławiania dobrego imienia Bazy oraz podnoszą jej  prestiż.

Kulminacyjnym  punktem obchodów  było wręczenie jednostce Chorągwi Wojska Polskiego.  Po poświęcenia Chorągwi przez kapelana jednostki ks. por. Mariusza Gawłowskiego,  zgodnie z ceremoniałem wojskowym Szef Inspektoratu Sił Zbrojnych płk Artur Kępczyński przekazał Chorągiew Wojska Polskiego Komendantowi 2. RBLog, który następnie  przekazał ją uroczyście pocztowi sztandarowemu 2. RBLog, po czym  Poczet  Chorągwi dokonał jej prezentacji.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie rozkazów o  wyróżnieniach   żołnierzy i pracowników RON. Po odznaczeniach i wyróżnieniach głos zabrał Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Kępczyński, który w swoim okolicznościowym przemówieniu wskazał na  rolę i znaczenie jaką dla całości Sił Zbrojnych RP odgrywa 2. RBLog. Podkreślił, że jest to jednostka wyróżniająca się,  a jej kadrze oraz pracownikom pogratulował sukcesów, dziękując jednocześnie za profesjonalizm i zaangażowanie.

Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego rozpoczęła się defilada pododdziałów. Po zakończeniu uroczystości odbył się koncert orkiestry wojskowej, a w ramach dnia otwartych koszar mieszkańcy Rembertowa i Warszawy mieli okazję oglądać sprzęt wojskowy. Szczególnym zainteresowaniem ze strony najmłodszych gości uroczystości cieszył się pokaz tresury psów służbowych.

Uroczystości stały się doskonałą okazją do integracji zarówno obecnych jak i byłych żołnierzy oraz pracowników jednostki, jak i lokalnej społeczności Rembertowa, dla której jednostka wpisała się już w krajobraz  dzielnicy, stając się jej integralną częścią.

generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane