2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

BIP

Kierowanie skarg i wniosków do Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej

Adres korespondencyjny:

2. Regionlana Baza Logistyczna

ul. Marsa 110 04-470 Warszawae-mail: 2rblog@ron.mil.pl

W sprawie skarg i wniosków Komendant 2. Regionalnej Bazy Logistycznej przyjmuje interesantów w każdy wtorek, w godz. od 13.00 do 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (nr tel. +48 261 815 134).

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane