2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

BIP

2. Regionalna Baza Logistyczna jest stacjonarną jednostką logistyczną podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk jest organem wykonawczym Szefa IWsp SZ, przewidzianym do planowania gromadzenia, przechowywania, dystrybucji środków zaopatrzenia przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG) stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy, planowania i realizacji działalności remontowej sprzętu, koordynowania ruchu wojsk we wskazanym rejonie odpowiedzialności, a także realizacji zadań w ramach obowiązków państwa gospodarza. Rejon odpowiedzialności 2. RBLog obejmuje województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz częściowo województwo lubelskie.

go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane