2 Regionalna Baza Logistyczna

D/22/2019

Dostawa oprogramowania

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-03-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
48700000-5

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: Kinga Dobrowolska Czas wytworzenia: 2019-02-08 Udostępniający: Aneta Mindziak Czas udostępnienia: 2019-02-08 10:17 Ostatnia zmiana: 2019-02-13 12:22
generuj pdf
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa Rembertów
2rblog@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane