2 Regionalna Baza Logistyczna

WPW/98/2019

Usługa wykonania badań diagnostycznych środków minersko-zaporowych w ramach zawartej umowy ramowej.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 414 000 euro
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73410000-9

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena GAIK Czas wytworzenia: 2019-07-16 Udostępniający: Milena Gaik Czas udostępnienia: 2019-07-16 11:34 Ostatnia zmiana: 2019-07-29 10:36
generuj pdf
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa Rembertów
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane