2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

BIP

WP/142/2020

Usługa opracowania „Przewodnika technologicznego konserwacji zasadniczych zespołów, podzespołów i układów sprzętu wojskowego techniki lądowej”

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert/wniosków: 18-09-2020, godz. 8:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79131000-1

None

Ogłoszenie

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Wioletta Magiera Czas wytworzenia: 2020-09-08 Udostępniający: Wioletta Magiera Czas udostępnienia: 2020-09-08 13:44 Ostatnia zmiana: 2020-09-22 14:02
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane