2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

BIP

WP/154/2020

Usługa wykonania naprawy i dostosowania trenażera TPN-91 do stanowiska kontrolno-pomiarowego umożliwiającego wykonanie sprawdzeń elementów SKO DRAWA

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert/wniosków: 12-11-2020, godz. 8:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50840000-5

None

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Bartkiewicz Czas wytworzenia: 2020-11-04 Udostępniający: Magdalena Bartkiewicz Czas udostępnienia: 2020-11-04 11:22 Ostatnia zmiana: 2020-12-03 12:51
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane