2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

BIP

WP/155/2020

Dostawa sprzętu i wyposażenia zespołu pobierania prób CBRN-LAB-SIBCRA- spektometry/detektory skażeń.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert/wniosków: 25-11-2020, godz. 8:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38433000-9
Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-11-10 Udostępniający: Iwona Woźnica Czas udostępnienia: 2020-11-10 11:04 Ostatnia zmiana: 2020-12-07 13:30
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane