2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

BIP

WPZ/1440/RZ/2020

Dostawa technicznych środków materiałowych do Lornetki Pryzmatycznej 7x45; 7x45(z)

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
Termin składania ofert/wniosków: 12-11-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38636000-2

None

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewelina Barszczewska Czas wytworzenia: 2020-11-06 Udostępniający: Małgorzata Kuczyńska Czas udostępnienia: 2020-11-06 10:25 Ostatnia zmiana: 2020-11-17 13:25
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane