2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Podoficerowie

Starszy Podoficer Komendy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej

st. chor. sztab. mgr Marcin PIEKARSKI Kontakt: 261-815-102

Starszy Podoficer Komendy Bazy podlega bezpośrednio Komendantowi Bazy. Sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi podoficerami w Bazie. Służy Komendantowi Bazy oraz oficerom sztabu radą oraz sugestiami w sprawach dotyczących podoficerów Bazy.

Do podstawowych obowiązków Starszego Podoficera Komendy Bazy należy:

1)  reprezentowanie spraw korpusu podoficerów Bazy;

2)  udział w procedurze związanej w wyznaczaniem podoficerów na stanowiska służbowe;

3)  udział w weryfikacji i kwalifikowaniu podoficerów na kursy (przeszkolenia), w tym organizowane poza granicami państwa;

4)  opiniowanie wniosków dotyczących przeniesienia służbowego poza struktury IWsp SZ, wyznaczenia lub skierowania na misję poza granice kraju;

5)  wspieranie Komendanta w osiąganiu i utrzymaniu wysokiego poziomu dyscypliny żołnierzy korpusu podoficerów;

6)  współpraca z organami przedstawicielskimi kadry zawodowej oraz przedstawicielami korpusu podoficerów innych jednostek;

7)  inicjowanie i organizowanie pomocy dla podoficerów oraz ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;

8)  udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień istotnych dla środowiska podoficerskiego;

9)  wpływanie na kulturę dowodzenia, umacniania więzi koleżeńskich i obyczajów środowiskowych oraz poczucie wspólnoty, honoru, godności żołnierskiej, etyki zawodowej oraz opiniowanie i zgłaszanie kandydatów - podoficerów do wyróżnień honorowych;

10)          udział w odprawach, naradach i innych przedsięwzięciach Komendanta, mających istotny wpływa na sytuację oraz status podoficerów;

 

Starszy Podoficer Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

st. chor. sztab. mgr Wiesław Stachowicz tel. 261-416-578

Starszy Podoficer Sztabu Generalnego WP

st. chor. sztab.  mgr Andrzej  Woltmann Kontakt: 261-871-048

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane