2 Regionalna Baza Logistyczna


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Podoficerowie
Starszy Podoficer Komendy 2. Regionalnej Bazy Logistycznej
st. chor. sztab. mgr Marcin PIEKARSKI Kontakt: 261-815-102

OBOWIĄZKI:

1)        Udział w kwalifikowaniu podoficerów zawodowych na kursy, w tym organizowanych poza granicami kraju;

2)         Udział w weryfikacji i kwalifikowaniu kandydatów spośród szeregowych zawodowych do szkół podoficerskich;

3)         Przedstawianie Dowódcy propozycji wykorzystania podoficerów zawodowych powracających ze służby poza granicami państwa;

4)         Udział w odprawach, naradach i innych przedsięwzięciach Dowódcy mających istotny wpływ na sytuację oraz status podoficerów i szeregowych zawodowych;

5)         Przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego podoficerów i szeregowych zawodowych;

6)         Realizowanie przedsięwzięć dotyczących współpracy, wymiany informacji oraz szkolenia podoficerów i szeregowych zawodowych z podoficerami i szeregowymi sił zbrojnych innych państw;

7)         Inspirowanie oraz aktywizowanie podoficerów i szeregowych zawodowych do podwyższania kwalifikacji oraz aktywny udział w procesie planowania ich rozwoju zawodowego;

8)        Prowadzenie monitorowania w obszarze uzyskiwania klas kwalifikacyjnych przez podoficerów i szeregowych zawodowych;

9)        Udział w wypracowywaniu efektywnych i nowatorskich metod i form realizacji zamierzeń szkoleniowych w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych;

10)     Informowanie Dowódcy o problemach podoficerów i szeregowych zawodowych w obszarze szkolenia, oraz proponowanie możliwych rozwiązań;

11)     Wspieranie Dowódcy w osiąganiu i utrzymaniu wysokiego poziomu dyscypliny żołnierzy korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych;

12)     Opracowywanie wniosków na bazie zebranych doświadczeń wynikających z wykonywanych zadań, szkolenia oraz dyscypliny;

13)     Kształtowanie tożsamości i wizerunku korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych;

14)     Wpływanie na kulturę dowodzenia, umacnianie więzi koleżeńskich i obyczajów środowiskowych oraz poczucia wspólnoty, honoru, godności żołnierskiej i etyki zawodowej, a także opiniowanie podoficerów i szeregowych zawodowych – kandydatów do wyróżnień honorowych;

15)     Promowanie Sił Zbrojnych RP oraz zawodowej służby wojskowej w środowisku cywilnym, a w szczególności na spotkaniach z młodzieżą szkolną i organizacjami społecznymi o charakterze obronnym;

16)     Współpraca z organami przedstawicielskimi korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych;

17)     Organizowanie oraz prowadzenie Wyborów Podoficera i Szeregowego Roku, według Regulaminu Wyboru Podoficera Roku, oraz Regulaminu Wyboru Szeregowego Roku;

18)     Organizowanie oraz prowadzenie Dnia Podoficera według wytycznych w sprawie prowadzenia Dnia Podoficera w Jednostkach podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ;

19)     Organizowanie spotkań środowiskowych z podoficerami i szeregowymi zawodowymi w jednostkach bezpośrednio podległych Dowódcy;

20)     Monitorowanie i nadzór w obszarze uzyskiwania klas kwalifikacyjnych przez podoficerów i szeregowych zawodowych;

 

 
Starszy Podoficer Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
st. chor. sztab. Wiesław Stachowicz tel. 261-416-578
Szef Zespołu Starszego Podoficera Dowództwa
st. chor. sztab. Krzysztof GADOWSKI Kontakt: 261-825-594
    
  • BIP
pdf

Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa Rembertów
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane