2 Regionalna Baza Logistyczna


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Praca

 2. Regionalna Baza Logistyczna poszukuje pracownika na stanowisko:

Samodzielny referent Sekcji Ochrony Fizycznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie średnie techniczne – 4 lata stażu pracy ogółem lub wyższe techniczne 2 lata stażu pracy ogółem.

Preferowane wykształcenie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, informatycznej.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie osób i mienia o zatrudnienie może się ubiegać osoba, która:

1.           ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2.           nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne o takie przestępstwo,

3.           posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania Komendanta Policji (powiatowego, rejonowego, miejskiego).

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna biegle obsługiwać komputer PC w zakresie obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).

 

Mile widziane:

1.           posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego,

2.           znajomość praktyczna Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego RON (ZWSI RON) oraz systemu informatycznego Local Budget Planning Program (SI LBPP),

3.           znajomość obowiązujących aktów normatywnych i przepisów wykonawczych do nich oraz procedur związanych z problematyką ochrony obiektów wojskowych oraz technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną obiektów wojskowych,

4.           wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

5.           doświadczenie w pracy w strukturach wojskowych,

6.           obsługa programu CorelDRAW,

7.           otwartość na stałe dokształcanie się i zdobywanie nowej wiedzy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.           życiorys – CV,

2.           aktualne zaświadczenie z KRK,

3.           oświadczenie o nie toczącym się postępowaniu karnym,

4.           kopia wydanej opinii Komendanta Policji,

5.           kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności,

6.           oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „ samodzielny referent” przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie”.

Miejsce składania dokumentów:

przesyłać lub składać w biurze przepustek na adres:

2. Regionalna Baza Logistyczna

ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

e-mail:e.kalinowska@ron.mil.pl

tel. 261 815 121

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa Rembertów
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane