2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Tradycje

Rys historyczny

 

W miejscu, w którym obecnie stacjonuje Komenda 2. RBLog znajdowała się Fabryka  Amunicji  „Pocisk” utworzona w 1919 r. Zakłady produkowały: proch, trotyl, amunicję karabinową różnych typów oraz amunicję artyleryjską. Produkowano tu także obrabiarki do wyrobu amunicji i wykonywano remonty silników lotniczych, dokonywano prób i testów nowych typów uzbrojenia.

 


Hala produkcyjna Fabryki  Amunicji  „Pocisk”


W czasie II wojny światowej Niemcy  zorganizowali na terenach Wytwórni w Rembertowie obóz jeniecki dla jeńców sowieckich a następnie obóz pracy przymusowej dla Polaków.

 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Rembertowa w 1945 roku, NKWD w tym samym miejscu urządziło obóz przejściowy  znany jako Specjalny Obóz NKWD nr 10, w którym więziono  żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji zbrojnych polskiego podziemia niepodległościowego. Na skutek wcześniejszych brutalnych przesłuchań, głodowych racji żywnościowych oraz fatalnych warunków sanitarnych każdego dnia umierało kilku więźniów obozu. Więźniami obozu poza oficerami i żołnierzami podziemia niepodległościowego byli wybitni przedstawiciele życia politycznego, społecznego i naukowego Polski. Najwybitniejszym więźniem obozu był gen. bryg. August Emil Fieldorf ps. Nil, wywieziony  z tego obozu razem z innymi więźniami na Ural. W nocy z 20 na 21 maja 1945 oddział podziemia niepodległościowego  w sile 44 ludzi pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego ps. Wichura dokonał spektakularnego rozbicia obozu i uwolnił ponad 500 więźniów. Należy podkreślić, że był to jedyny przypadek w historii rozbicia więzienia NKWD, a po wspomnianej akcji rozbicia obozu żaden transport więźniów z tego obozu nie wyjechał już na wschód. W pobliżu miejsca dawnego obozu obecnie znajduje się pomnik upamiętniający ofiary  obozu NKWD w Rembertowie.