2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

2. Regionalna Baza Logistyczna jest stacjonarną jednostką logistyczną podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk jest organem wykonawczym Szefa IWsp SZ, przewidzianym do planowania gromadzenia, przechowywania, dystrybucji środków zaopatrzenia przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG) stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy, planowania i realizacji działalności remontowej sprzętu, koordynowania ruchu wojsk we wskazanym rejonie odpowiedzialności, a także realizacji zadań w ramach obowiązków państwa gospodarza. Rejon odpowiedzialności 2. RBLog obejmuje województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz częściowo województwo lubelskie.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane